ایمپرزا قالبی است با انواع نمونه کارهای ویژه

Project Example 1 – Cards

Project Example 1 – Notebook

موسسه بینایی سنجی و عینک زنده رود

Portfolio Item Five

Project Example 3 – Illustrations

پروژه تکی-توسعه یافته

Project Example 2 – Business

تعرفه

متخصص زنان و زایمان

متخصص مغز و اعصاب

متخصص قلب و عروق

پزشکی قانونی

Project Example 1 – Magazine

Portfolio Item Six

متخصص کلیه و مجاری ادراری

پروژه تکی-با تصاویر موزاییکی

Portfolio Item Seven

Project Example 3 – Nature

پزشک تغذیه

مراکز تشخیصی

متخصص اعصاب و روان

پروژه تکی-با ویدئو فول

پروژه تکی با اسلایدر کامل

پروژه تکی-با گالری

پروژه تکی-با اسلایدر 2/3

جراح عمومی در اصفهان

توانبخشی و فیزیوتراپی

Project Example 1 – Square Book

Portfolio Item Two

پروژه تکی-با تصویر لایت باکسی

Project Example 4 – Slider

Project Example 2 – Illustrations

Portfolio Item Three

Portfolio Item One

Project Example 4 – Vimeo

لینک دلخواه پروژه

متخصص گوش و حلق و بینی

پروژه تکی-با اسلایدر

پروژه تکی

تجهیزات پزشکی

آزمایشگاه طبی

پزشک عمومی

مراکز درمانی

Project Example 4 – YouTube

Custom Project Link openning in a new tab

خون و سرطان

متخصص بیماری های عفونی

Project Example 1 – Paper Pouch

متخصص اطفال

پروژه تکی-با اسلایدر زیبا

مرکز مشاوره و روانشناسی

Project Example 2 – Nature

دندانپزشک و دندانساز

پروژه تکی-با تصویر 2/3

داروخانه ها

پروژه تکی-با ویدئو 2/3

بینایی سنجی و عینک

متخصص غدد و متابولیسم

متخصص گوارش و داخلی

متخصص پوست

Portfolio Item Four

طب سوزنی

چشم پزشکی در اصفهان

Project Example 3 – Business

Portfolio Item Eight

پروژه تکی-با بازشدن در پنجره جدید

Nature Photography

فهرست