مطب دکتر زهرا الیاری در اصفهان

متخصص گوش و حلق وبینی

جراحی سرو گردن

 تلفن مطب

03132207032

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17 الی 20

اصفهان، خ شمس آبادی چهارراه قصر مجتمع قصر نور طبقه سوم واحد311

فهرست