ایمپرزا قالبی است با انواع نمونه کارهای ویژه

متخصص قلب و عروق

Project Example 2 – Nature

Project Example 2 – Business

پروژه تکی-با تصویر 2/3

Nature Photography

دندانپزشک و دندانساز

خون و سرطان

Project Example 2 – Illustrations

چشم پزشکی در اصفهان

متخصص زنان و زایمان

Portfolio Item Three

پروژه تکی-با تصاویر موزاییکی

Portfolio Item Eight

تجهیزات پزشکی

متخصص کلیه و مجاری ادراری

Project Example 4 – YouTube

پروژه تکی-با گالری

پزشکی قانونی

داروخانه ها

Project Example 1 – Magazine

متخصص بیماری های عفونی

پروژه تکی-با اسلایدر زیبا

Portfolio Item One

طب سوزنی

Portfolio Item Five

Project Example 4 – Slider

پزشک عمومی

پروژه تکی-با اسلایدر 2/3

Project Example 1 – Square Book

Portfolio Item Six

Custom Project Link openning in a new tab

Project Example 1 – Cards

توانبخشی و فیزیوتراپی

بینایی سنجی و عینک

متخصص مغز و اعصاب

آزمایشگاه طبی

Project Example 1 – Paper Pouch

پروژه تکی-با بازشدن در پنجره جدید

تعرفه

Project Example 1 – Notebook

موسسه بینایی سنجی و عینک زنده رود

مراکز تشخیصی

مراکز درمانی

پروژه تکی-با اسلایدر

متخصص اعصاب و روان

متخصص گوارش و داخلی

پروژه تکی

Project Example 3 – Business

Project Example 3 – Nature

پروژه تکی-توسعه یافته

پروژه تکی-با تصویر لایت باکسی

مرکز مشاوره و روانشناسی

پزشک تغذیه

پروژه تکی-با ویدئو 2/3

پروژه تکی-با ویدئو فول

Portfolio Item Two

Project Example 4 – Vimeo

لینک دلخواه پروژه

Project Example 3 – Illustrations

متخصص گوش و حلق و بینی

جراح عمومی در اصفهان

پروژه تکی با اسلایدر کامل

متخصص پوست

متخصص غدد و متابولیسم

Portfolio Item Four

Portfolio Item Seven

متخصص اطفال

فهرست