متخصص دندانپزشکی و ترمیمی-دکتر مصطفی موسوی نسب در اصفهان


دکتر مصطفی موسوی نسب

استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
روزهای کاری مطب همه روزه به جزء پنجشنبه ها
ساعات کاری 16 الی19:30

تلفن تماس:

031-36247161

چهارباغ بالا – ابتدای شریعتی روبروی کلینیک تخصصی بیمارستان دکتر شریعیتی-نبش بن بست نوید

فهرست